Ziekenhuisverplaatste zorg vanuit farmaceutische zorg

Ceban HomeCare - Verpleegkundige helpt ouder

Ziekenhuisverplaatste zorg (ZVZ) is zorg die in de thuissituatie van de patiënt wordt geleverd door een specialistische verpleegkundige onder regie van een medisch specialist uit het ziekenhuis. De zorg is afgestemd op de behoeften van de patiënt. Op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen zorgverleners uit de eerste lijn (bijvoorbeeld verpleegkundigen) en tweede lijn (zoals de medisch specialisten) wordt de zorg verleend. Poliklinische apotheken begeleiden de specialistische medicatie en hulpmiddelen via de eerste lijn, zo goed mogelijk naar de thuissituatie van de patiënt.

In 2012 heeft de tweede kamer al besloten om dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget over te hevelen. Sindsdien maken deze geneesmiddelen onderdeel uit van medisch specialistische behandelingen, met ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie toegediend. Dit houdt in de praktijk in dat de geneesmiddelen onder de geneeskundige zorg vallen en onder farmaceutische zorg. Ziekenhuisverplaatste zorg wordt zo uit het ziekenhuisbudget gefinancierd en niet uit het geneesmiddelvergoedingensysteem (GVS). 

Ceban HomeCare - Verpleegkundige helpt ouder

Verhoogde kwaliteit en continuïteit met thuistoedieningen

Het aanbieden van ziekenhuisverplaatste zorg moet geen doel op zich zijn. Het is een middel om patiënten thuis zorg te bieden, rekening houdend met (toekomstige) uitdagingen zoals betaalbaarheid van de zorg en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. 

Het doel van ziekenhuisverplaatste zorg is:

  • kostenbesparing door hogere efficiëntie
  • meer kwaliteit en continuïteit
  • zorg op maat

Bent u beslisser als het gaat om thuistoedieningen voor uw patiënten en wilt u weten wat Ceban HomeCare voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Evelien Paulussen, Business Specialist Thuistoedieningen, epaulussen@cebanhomecare.com, (06) 17 50 22 22

Onder andere de volgende middelen dienen wij toe in de thuissituatie: 

* Accofil 30 ME/0,5 ml (0,6 mg/ml) * Aclasta (zoledroninezuur) * Amgevita (adalimumab) * Aranesp * Binocrit * Elerzi * Eligard (Leuproreline) * Enbrel * Eprex * Fasenra * Faslodex * Firmagon (Degarelix) * Fulvestrant * Inclisiran (leqvio) * Leuproreline * Lonquex * Lucrin (Leuproreline) * Mircera * NeoRecormon * Neulasta * Octreotide * Pamorelin 11.25 mg (triptoreline) * Pegasys (peginterferon alfa 2A) * Pelgraz * Praluent * Prolia (denosumab) * Reblozyl * RoActemra 162 mg romiplostim (Nplate) 500 mcg * Sandostatine 20 mg * Somatuline (Mytolac) * Suprefact teriparatide * Vocabria 600 mg (cabotegravir) +Rekambys 900 mg kk (rilpivirine) * Xgeva (denosumab) * Zarzio * Zometa (zoledroninezuur) 5 ml * Ziextenzo * Zoladex. 

Ceban Homecare- Thuisverpleegkundige ontmoet patient