MRSA

Innovatieve ontwikkelingen bieden tegenwoordig de mogelijkheid om de behandeling met specialistische medicatie vanuit het ziekenhuis in de thuissituatie voort te zetten. Bij Ceban HomeCare, het voormalige PreventCare, zijn wij gespecialiseerd in de uitvoer van specifieke zorgtrajecten zoals het toedienen van geneesmiddelen bij patiënten thuis. Deze ziekenhuis verplaatste zorg heeft als voordeel dat kwetsbare en minder valide dan wel minder mobiele patiënten vanuit huis hun medicatie voort kunnen zetten. Ook treedt er een vermindering op in het aantal bewegingen in het ziekenhuis. En minder bewegingen zorgt weer voor een lagere kans of besmetting met de ziekenhuisbacterie Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Informatie aanvragen

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ziekenhuisbacterie

Iedereen draagt bacteriën bij zich, op de huid en in het lichaam. Er zijn veel verschillende soorten bacteriën. Sommige bacteriën zijn veroorzakers van ziekten. Bij gezonde mensen gaat een infectie (zoals bijvoorbeeld een keelontsteking) vanzelf over. Als de infectie niet vanzelf over gaat dan kan deze behandeld worden met speciale medicijnen die bacteriën doden, zogenaamde antibiotica. De ziekenhuisbacterie, ook wel superbacterie genoemd, is een informele verzamelnaam voor een aantal soorten bacteriën die resistent zijn voor (bijna) alle soorten antibiotica.

Een van de soorten bacteriën die veel mensen bij zich dragen is de Staphylococcus aureus. Eén op de drie mensen is drager van deze bacterie. Een heel klein deel van deze groep mensen draagt een speciale soort bij zich: de MRSA-bacterie. MRSA veroorzaakt vooral infecties bij patiënten met een verminderde weerstand die zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Als de MRSA-bacterie een infectie veroorzaakt die behandeld moet worden met antibiotica (bijvoorbeeld een infectie van een operatiewond) dan moet onderzocht worden voor welk antibioticum de MRSA-bacterie nog wel gevoelig is. Met behulp van een laboratoriumonderzoek kan vastgesteld worden of iemand besmet is met MRSA. In het laboratorium kan op basis van de kweek eveneens vastgesteld worden voor welke antibiotica de MRSA nog wel gevoelig is. Op basis van deze uitslag kan zo nodig dit antibioticum voorgeschreven worden.

Is MRSA besmettelijk?

De MRSA (bacteriën) zitten vooral op de huid en/of in de neus en is besmettelijk. De MRSA-bacterie verspreidt zich bijna altijd via handencontact met andere mensen. De verspreiding kan ook gaan via voorwerpen en oppervlakken (zoals bed, deur en toilet) en via huidschilfers of stof in de lucht. Besmetting is doorgaans tijdelijk van aard. Patiënten met een MRSA-infectie zijn meestal besmettelijker dan personen die MRSA-drager zijn. Voor iemand zonder gezondheidsproblemen heeft MRSA geen gevolgen. Dit geldt ook voor de gezonde mensen in de omgeving van deze persoon. Hoewel de resistente bacterie wel overgedragen kan worden, kan iemand met MRSA zonder problemen de dagelijkse dingen doen.

MRSA is een bacterie die resistent is voor een aantal veelgebruikte antibiotica. Een infectie met de MRSA-bacterie is daardoor moeilijker te behandelen. MRSA veroorzaakt vooral infecties bij patiënten met een verminderde weerstand die zijn opgenomen in het ziekenhuis. MRSA is vanwege de resistentie vooral een probleem voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het is belangrijk om verspreiding van de MRSA-bacterie in het ziekenhuis te voorkomen.

Is er een MRSA protocol?

In de Nederlandse gezondheidszorg, met name in ziekenhuizen, wordt veel gedaan om verspreiding van MRSA te voorkomen. Personen die in de zorg werken en drager zijn van MRSA mogen soms hun werk niet uitvoeren of moeten vervangend werk doen. Extra zorgvuldig wordt er omgegaan met de verpleging en behandeling van patiënten met MRSA. Bij een ziekenhuisopname worden patiënten apart (geïsoleerd) verpleegd. Dit om te voorkomen dat andere (kwetsbare) patiënten met MRSA besmet raken. 

Sommige mensen hebben een hogere kans om MRSA drager te zijn. Daarom worden patiënten die in een Nederlands ziekenhuis worden opgenomen vooraf gescreend en soms getest. Zo wordt gevraagd of de patiënt:

Personen die veel zorg nodig hebben, of personen die zelf in de zorg werken kunnen behandeld worden. De behandeling is een intensief traject en gebeurt altijd in overleg met de behandelaar. Wanneer een MRSA een ontsteking (infectie) veroorzaakt en de patiënt zieker wordt, dan is deze moeilijker te behandelen. Sommige antibiotica werken niet meer omdat de MRSA bacterie een van de bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) is. Dat wil zeggen dat de bacterie ongevoelig (resistent) is voor behandeling met antibiotica. 

Bij een infectie waarvoor behandeling met een antibioticum nodig is, kan opname in het ziekenhuis een optie zijn. Zeker wanneer een arts het antibioticum moet toedienen via een infuus. Ceban HomeCare biedt ziekenhuis verplaatste zorg dankzij haar netwerk BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Zo kunnen patiënten ook thuis medicatie via een infuus toegediend krijgen. 

Behandeling met antibiotica is pas mogelijk als de patiënt geen risicofactoren voor MRSA-dragerschap, zoals wonden of katheters, heeft. Na behandeling met antibiotica worden kweken afgenomen om het resultaat van de behandeling te controleren. Meestal is de MRSA-bacterie dan niet meer aanwezig. Soms zijn meerdere antibioticakuren nodig. Afweer opbouwen tegen MRSA kan helaas niet. Dat betekent dat men vaker een MRSA-infectie kan krijgen.

Ziekenhuisbacterie MRSA voorkomen?

Besmetting met MRSA komt vooral door direct huidcontact, via de handen. Soms kan MRSA via huidschilfers of niezen in de lucht komen en zo ingeademd worden. Gelukkig leidt dit zelden tot besmettingen. Het is onduidelijk hoelang het duurt voordat een besmetting met MRSA bevestigd kan worden.

Als drager van MRSA is extra hygiëne niet noodzakelijk: het wassen van de handen met water en zeep na ieder toiletbezoek en bij het klaarmaken van het eten is voldoende. Wel moeten personen die MRSA-drager zijn of patiënten met een MRSA-infectie dit melden als zij behandeld of opgenomen worden in een ziekenhuis of verpleeghuis. Zo kunnen er preventieve maatregelen worden genomen. Want in Nederland wordt veel gedaan om verspreiding van MRSA in ziekenhuizen en verpleeghuizen te voorkomen.

Het gebeurt een enkele keer dat tijdens het verblijf in het ziekenhuis bij een patiënt onverwacht MRSA wordt aangetroffen in de kweekuitslagen. Als dit gebeurt dan wordt de patiënt direct in een aparte kamer met isolatiemaatregelen verpleegd. Bij kamergenoten en verplegend personeel worden kweken afgenomen om te onderzoeken of zij de MRSA-bacterie hebben. Als blijkt dat de MRSA-bacterie zich verspreid heeft, dan treft het ziekenhuis verdere maatregelen.

Hoe ziet een MRSA onderzoek eruit?

Om vast te stellen of iemand drager of besmet is met MRSA kan een kweek worden afgenomen. Dit kan met een wattenstaafje in de neus- of keelholte. Of als uitstrijk van een wond of bij de anus. Het afnemen van een kweek is pijnloos. De uitslag van een kweek is binnen enkele dagen bekend, die van een MRSA-sneltest binnen enkele uren. Ook Ceban HomeCare kan deze MRSA testen uitvoeren voor uw instelling. Meer weten? Via de contactpagina horen wij graag van je (bellen mag natuurlijk ook).

Als de sneltest positief is, betekent dit niet altijd dat de persoon in kwestie MRSA-positief is. Bij een positieve sneltest wordt vaak nog de definitieve kweekuitslagen afgewacht. De patiënt wordt dan wel direct verpleegd met isolatiemaatregelen totdat de uitslag bekend is. Is de uitslag positief dan wordt in het ziekenhuis de contactisolatie omgezet in strikte isolatie. Op de Intensive-, High- en Medium care afdelingen blijft de patiënt in strikte isolatie. In het dossier van de patiënt wordt vastgelegd dat de betreffende persoon MRSA-positief is.

Blijf op de hoogte van alles rondom Ceban HomeCare en ontwikkelingen binnen onze expertise.