BIG-registratie verpleegkundige

Bij Ceban HomeCare werken wij, voor het vaccineren en toedienen van specialistische medicatie in de thuissituatie, met een landelijk netwerk aan BIG-geregistreerde verpleegkundigen niveau 4/5. Per jaar voeren onze BIG-geregistreerde verpleegkundigen meer dan 20.000 medisch specialistische handelingen uit in heel Nederland. 

Het BIG-register is een Nederlands register, waarin “het basisberoep is opgenomen van personen die werkzaam zijn in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg.” BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. BIG-geregistreerde zorgverleners mogen de wettelijk beschermde beroepstitel voeren. Onder deze wettelijk beschermde beroepen vallen: artsen, geregistreerd-mondhygiënisten, klinisch technologen, physician assistants, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen. Op 1 oktober 2022 stonden er in totaal 395.963 zorgverleners geregistreerd.

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Zo mag een verpleegkundige met een BIG-registratie de wettelijk beschermde beroepstitel gebruiken die bij het beroep hoort en zorg verlenen met eigen verantwoordelijkheid.

Wat zijn de voorwaarden voor BIG-registratie verpleegkundige?

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) uit december 1993 is een Nederlandse wet waarin is vastgelegd “op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn.” Doel van de wet is zo veel mogelijk mensen in staat te stellen zorg te verlenen met een eigen verantwoordelijkheid. Waarbij de kwaliteit van de uitoefening van de gezondheidszorg wordt bewaakt en patiënten worden behoed tegen onzorgvuldig handelen door de zorgverlener in kwestie. 

Verpleegkundigen met een BIG-registratie mogen bepaalde handelingen zelfstandig uitvoeren. Hiervoor is de voorwaarde dat ze een afgeronde opleiding hebben en geregistreerd staan in het BIG-register. 

Zorgverleners in het BIG-register, dus ook verpleegkundigen met een BIG-registratie, moeten periodiek aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun basisberoep. De criteria voor de herregistratie verschilt per beroepsgroep. Door de periodieke herregistratie wordt de bevoegdheid gewaarborgd: zo blijft het register actueel en de kwaliteit gewaarborgd. Elke 5 jaar volgt een herregistratie; moet een verpleegkundige voldoen aan de eisen gesteld aan de herregistratie om in het BIG-register opgenomen te blijven.

Voorwaarden voor opname in het BIG-register:

een erkend diploma voor een van de artikel 3, 34 of 36a-beroepen
(voldoende) beheersing van de Nederlandse taal
geen actieve beperking voor beroepsuitoefening
geen strafrechtelijke veroordeling
Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - thuistoedieningen - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - BIG-geregistreerde verpleegkundige
Ceban HomeCare - thuistoedieningen - ziekenhuisverplaatste zorg - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - BIG-geregistreerde verpleegkundige - BIG-registratie - nascholing

Zoeken in BIG-register verpleegkundigen

Iedereen kan het BIG-register raadplegen. Het BIG-inschrijfnummer dat bijvoorbeeld aan een verpleegkundige wordt toegekend, is een persoonlijk nummer van 9, 10 of 11 cijfers. Dit nummer is een uniek gegeven waarmee eenvoudig gecontroleerd kan worden of een verpleegkundige ook daadwerkelijk bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen.

Ook staat in het BIG-register vermeld of een geregistreerde beroepsbeoefenaar een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing, of dat het beroep onder voorwaarden uitgeoefend mag worden. Er worden namelijk voorwaarden gesteld aan herregistratie in het BIG-register, ook voor verpleegkundigen! Werkervaring en nascholing spelen hierbij een rol.

Per 1 april 2019 zijn BIG-geregistreerde zorgverleners, zoals verpleegkundigen, verplicht hun BIG-nummer openbaar te melden op plekken waar ook hun naam en beroep bekend worden gemaakt. Denk hierbij aan een website, visitekaartje of andere openbare uitingen.

Aan het laatste cijfer van het 11-cijferige BIG-registratienummer is te zien in welk van de vakregisters iemand is ingeschreven. Voor verpleegkundigen is dit bijvoorbeeld ‘0’, zie de opsomming hieronder. Is iemand in meerdere registers ingeschreven dan heeft deze persoon voor elk register een apart registratienummer.

 1. verpleegkundigen
 2. artsen
 3. tandartsen
 4. verloskundigen
 5. fysiotherapeuten
 6. gezondheidszorgpsychologen
 7. psychotherapeuten
 8. apothekers
 9. Physician assistants

Voordelen verpleegkundige met BIG-registratie

In “De Wet BIG” staan onder meer regels en normen om patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners, zoals verpleegkundigen. De Wet BIG laat de uitoefening van de individuele gezondheidszorg in principe vrij voor iedereen. Het uitgangspunt van de Wet BIG is dat “beroepen niet worden opgenomen in de Wet BIG, tenzij regulering noodzakelijk is om patiënten adequaat te beschermen tegen onzorgvuldig en/of ondeskundig handelen.” Iedereen die in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren. Dat betekent dat bijvoorbeeld een verpleegkundige zelfstandig handelingen mag uitvoeren die bij het beroep horen. Zonder BIG-registratie mag dit niet. Verpleegkundigen moeten zich elke 5 jaar laten herregistreren en worden dan gecontroleerd door het CIBG, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit noemen we de zogenaamde herregistratie.

Verpleegkundigen hebben een functioneel zelfstandige bevoegdheid. Zij zijn een van de drie beroepsgroepen die “bepaalde voorbehouden handelingen, die horen tot hun deskundigheidsgebied, in opdracht mogen uitvoeren.” Dit doen zij dan in opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener zonder toezicht door en tussenkomst van de opdrachtgever. Dit heet de functioneel zelfstandige bevoegdheid. De 3 beroepsgroepen zijn overigens naast verpleegkundigen ook Ambulanceverpleegkundigen en mondhygiënisten.

Zo mogen verpleegkundigen met een BIG-registratie bijvoorbeeld injecties geven. Artsen, tandartsen, verloskundigen, physician assistants en verpleegkundig specialisten mogen injecteren. Verpleegkundigen mogen binnen hun deskundigheidsgebied functioneel zelfstandig injecties in aders, in spierweefsel en onderhuids geven. Functioneel zelfstandig is: in opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener zonder toezicht en tussenkomst.

Ceban HomeCare - thuistoedieningen - ziekenhuisverplaatste zorg - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - BIG-geregistreerde verpleegkundige - BIG-registratie - nascholing
Ceban HomeCare - thuistoedieningen - ziekenhuisverplaatste zorg - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - BIG-geregistreerde verpleegkundige - BIG-registratie - nascholing

BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 4/5

De beroepstitel verpleegkundige is een in Nederland wettelijk beschermde titel. De kerntaak van iedere opleiding is hetzelfde. Je draagt zorg voor de ander. De opleiding tot verpleegkundige of verzorgende zijn er binnen het middelbare en hogere beroepsonderwijs. Het zogenaamde niveau 1 tot en met 4 is een MBO opleiding. Niveau 5 is een HBO opleiding. 

De vijf niveaus binnen de opleiding van verpleegkundige zijn:

 1. zorg-assistent
 2. helpende
 3. verzorgende
 4. verpleegkundige MBO
 5. verpleegkundige HBO

 Met een MBO diploma Verpleegkundige (niveau 4) kan een kandidaat alle kanten op in de verpleging en de verzorging. Zoals het verlenen van complexe zorg, het zelfstandig opstellen van een verpleegplan om te kijken welke zorg iemand nodig heeft. De MBO opleiding duurt 4 jaar. Met een HBO diploma Verpleegkundige (niveau 5) kunnen kandidaten– bijna – overal terecht: in de psychiatrie, een verpleeghuis, de thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, GGD, gezinsvervangende tehuizen, ambulance, verslavingszorg en de gehandicaptenzorg. En niet alleen op verplegend, dan wel verzorgend niveau. Ook op organisatorisch niveau wordt input verwacht waarmee de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden. Ook de HBO opleiding duurt 4 jaar.