Perifeer infuus thuis

Soms is het voor een patiënt nodig om vocht, medicatie of voeding via een infuus toegediend te krijgen. Gelukkig kan dit ook steeds vaker thuis. Ook deze intensieve ziekenhuisverplaatste zorg wordt door Ceban HomeCare aangeboden. Samen met u als poliklinische apotheker en behandelend arts of specialist zorgen wij voor alle materialen, het inplannen van een afspraak met de patiënt en een bezoek van onze BIG-geregistreerde verpleegkundige. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Wij kijken uit naar uw reactie via ons contactformulier. Bellen mag uiteraard ook.

Een infuus is een kunststofbuisje (canule) dat met een naald de bloedbaan ingaat. Het infuus is gekoppeld aan een infuuszak met daarin de medicatie. Via het infuus komt deze direct in het bloed. De toegediende dosis medicatie is met een infuus beter te controleren. Een perifeer infuus is het meest voorkomend. Dit infuus gaat in de onderarm of de handrug. Wanneer de aders moeilijk te prikken zijn, gaat het infuus in de plooi van de elleboog, hier is het bloedvat groter. Bij uitzonderingen gaat het infuus via de voet.

Ceban HomeCare - thuistoedieningen - ziekenhuisverplaatste zorg - specialistische medicatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - thuissituatie - perifeer infuus

Waar letten wij op bij een thuis infuus?

Bij infuustherapie wordt veelal vocht of medicatie met behulp van een infuus toegediend. De noodzakelijke vloeistoffen worden via een naald en/of lijn in een bloedvat afgegeven. Gelukkig zijn er steeds meer infuusbehandelingen thuis mogelijk waarmee steeds beter rekening gehouden kan worden met de wensen van patiënten. In de thuissituatie maken wij enkel gebruik van kortdurende therapieën met infuussystemen die bijvoorbeeld werken op zwaartekracht.

Een perifeer infuus is het meest voorkomend. Dit infuus gaat in de onderarm of de handrug. Wanneer de aders moeilijk te prikken zijn, gaat het infuus in de plooi van de elleboog. Hier is het bloedvat groter. Bij uitzonderingen gaat het infuus via de voet. Een centraal infuus (PICC-lijn) brengt de specialist aan in een groot bloedvat onder het sleutelbeen in de hals of in de lies. Het steriel aanbrengen van dit infuus is erg belangrijk omdat tijdens het inbrengen van het centraal infuus de kans op infectie groter is dan bij het perifeer infuus. Daarom brengt de specialist dit infuus in op een plaats waar bacterievrij gewerkt kan worden, zoals op een behandelafdeling of in een operatiekamer. Een centraal infuus mag alleen ingebracht worden door medisch specialisten, hun assistenten, artsen, anesthesiemedewerkers en BIG-geregistreerde verpleegkundigen. In de thuissituatie komt het centraal infuus om die reden niet voor.

Ook is het mogelijk een infuus toe te dienen via een Port-A-Cath (PAC). Een Port-A-Cath is een klein kastje van metaal dat onderhuids in het vetweefsel wordt ingebracht, veelal onder het rechtersleutelbeen. Een Port-A-Cath wordt ingebracht door een interventieradioloog en kan maanden blijven zitten

Ceban HomeCare - thuistoedieningen - ziekenhuisverplaatste zorg - specialistische medicatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - thuissituatie - perifeer infuus
Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - thuistoedieningen - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - BIG-geregistreerde verpleegkundige

Hoe ziet een infuustherapie voor thuis eruit?

Een van onze BIG-geregistreerde verpleegkundige is degene die het infuus in de thuissituatie zal aansluiten en verzorgen. De coördinatie vindt altijd plaats vanuit Ceban HomeCare in goed overleg met u als specialist en de patiënt. Alle geleverde zorg is geprotocolleerd en vastgelegd in ons zorgprogramma.. Onze backoffice beantwoordt vragen en is beschikbaar bij problemen gedurende de behandeling op werkdagen.

Voor bijvoorbeeld Aclasta® en Zometa® maken wij gebruik van een perifeer infuus met een elastomeerpomp of op zwaartekracht, omdat deze over het algemeen gemakkelijk en snel is in te brengen. Zwaartekrachtsystemen hebben een rolregelklem. De inloopsnelheid kan bepaald worden door de klem naar boven of beneden te draaien. Hierdoor wordt de opening in het toedieningssysteem wijder of smaller. Hoe strakker deze klem is afgesteld, hoe langzamer de medicatie in het bloed komt.