Vaccinatie hepatitis B

Vaccinatie geeft een langdurende bescherming tegen een hepatitis- B-infectie. Volgens het Arbo omstandighedenbesluit ben jij als werkgever verplicht een hepatitis B-vaccinatie aan te bieden aan iedere werknemer als deze aan het hepatitis B virus blootgesteld kan worden. Ceban HomeCare verzorgt met haar vaccinatieprogramma’s onder andere hepatitis B vaccinaties voor bedrijven en instellingen. 

Voor vaccinatie tegen hepatitis B zijn drie vaccinaties en een bloedonderzoek nodig. De drie vaccinaties worden toegediend volgens een vast schema: de eerste dosis op een gekozen datum, de tweede één maand later en de derde dosis een half jaar na de eerste. Na drie vaccinaties prikken we bloed om te kijken of er voldoende antistoffen in het bloed aanwezig zijn. Dit is de zogenaamde titerbepaling. Als uit de titerbepaling blijkt dat er voldoende antistoffen zijn aangemaakt, is er een minimale beschermingsduur van 15 jaar. Medewerkers van zorginstellingen die door ons, Ceban HomeCare, gevaccineerd zijn binnen ons Vaccinatieprogramma hepatitis B, ontvangen een vaccinatiebewijs met daarop de antistoftiter en de vaccinatiegegevens.

Het rapport ’Bescherming tegen hepatitis B’ van oktober 1996, samengesteld door de Gezondheidsraad, noemt onder andere (para)medisch personeel als groep met een verhoogd risico. Dit risico neemt toe naarmate zich in de werkzaamheden vaker contact met bloed voordoet. 

Op zoek naar meer informatie? Download de brochure via onderstaande knop.

Informatie aanvragen

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hepatitis B vaccinatie nodig voor werk?

De grootste kans op besmetting met hepatitis B doet zich vooral voor onder werkenden in (para) medische beroepen en dan vooral als gevolg van een prikaccident. Een prikaccident is overigens de verzamelnaam voor prik-, snij, spat- en bijtaccidenten. Sinds 25 januari 2000 is de Arbobeleidsregel arbeidsomstandigheden in werking getreden. Volgens artikel 4.91 van deze beleidsregel worden werkgevers verplicht gesteld om werknemers die in contact kunnen komen met bloed, gelegenheid te bieden om zich te laten inenten tegen hepatitis B.

Voorbeelden van (para) medische beroepen waar medewerkers worden blootgesteld aan bloed zijn:

Maar ook beroepsgroepen anders dan zorgmedewerkers dienen gevaccineerd te worden. Denk daarbij aan Politie, Brandweer, medewerkers van technisch werk aan patiëntgebonden apparatuur, werknemers in ziekenhuizen in de schoonmaakdienst en fysiotherapeuten bij de behandeling van patiënten met open wonden.

Ceban HomeCare - prikaccidenten - vaccinatieprogramma's - voor bedrijven en instellingen - LRC erkend vaccinatiebureau - vaccinatieprogramma’s - voor bedrijven en instellingen - bescherm medewerkers tegen infectieziekten - hepatitis B

Vraag je vaccinatiebewijs aan

Ceban HomeCare - LRC erkend vaccinatiebureau - bijwerkingen vaccinatie - Lareb

Welke bijwerkingen zijn er bij hepatitis B vaccinatie?

Hepatitis B is een virusinfectie van de lever overgedragen door bloedcontact. Het virus veroorzaakt een ontsteking van de lever. Hierdoor kan de lever verschrompelen. De klachten zijn vrij algemeen: moeheid, algehele malaise, koorts, spierpijn, misselijkheid en braken. In sommige gevallen gaat men geelzien of leidt de infectie tot levercirrose of leverkanker. Omdat het virus zo gevaarlijk kan verlopen (in 1% van de gevallen zelfs dodelijk is) wordt vaccinatie vooral aanbevolen aan medewerkers in de gezondheidszorg om zich te beschermen tegen deze ziekte. 

Na een hepatitis B-vaccinatie kunnen er lichte bijwerkingen optreden zoals slaperigheid, hoofdpijn en plaatselijke reacties zoals roodheid, zwelling en pijn op de injectieplaats. Ook maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree, verminderde eetlust en buikpijn. Of griepachtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, koorts, spierpijn of slaperigheid. Deze verschijnselen houden meestal niet langer dan 1-2 dagen aan. Een enkele keer duren ze tot 2 weken. Een uitgebreide beschrijving van mogelijke bijwerkingen is te vinden in de bijsluiters van het vaccin. Bijwerkingen kunnen gemeld worden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

Vaccineren tegen hepatitis B is effectief, mits er voldoende antistoffen in het bloed worden aangetroffen. De effectiviteit is echter nooit 100%. Mensen boven de 40, mensen met ernstig overgewicht, rokers en mensen met een verminderde afweer (bijvoorbeeld door chemotherapie) zijn vaker onvoldoende beschermd na vaccinatie.

Op zoek naar meer informatie? Download de brochure via onderstaande knop.

Blijf op de hoogte van alles rondom Ceban HomeCare en ontwikkelingen binnen onze expertise. 

Meer informatie?

Download de brochure voor extra informatie over vaccinatieprogramma’s.