Prikaccidenten? Bescherm uw werknemers

Prikaccidenten komen vooral voor tijdens de medische beroepsuitoefening zoals in het ziekenhuis, huisartsenpraktijk, mondzorgpraktijk maar ook het laboratorium. In verpleeg- en verzorgingshuizen, in de thuiszorg, bij ambulancediensten en in (GGZ-)instellingen dito. Buiten de gezondheidszorg vooral in gevangenissen, de schoonmaakbranche en bij de politie.

Het overgrote deel van de prikaccidenten is werk gerelateerd. Als een accident gebeurt tijdens het werk, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Daarmee hebben werkgevers de verplichting om personeel te beschermen en prikaccidenten volgens protocol af te handelen.

Bij Ceban HomeCare werken we volgens de laatste Landelijke Richtlijn Prikaccidenten (RIVM/LCI). Op basis daarvan spreken we samen met onze klanten een interne procedure af. Hierbij gaat het vooral om hoe medewerkers direct na een accident moeten handelen. En hoe het accident bij Ceban HomeCare gemeld moet worden. Wij kunnen, indien gewenst, ondersteuning bieden door bijvoorbeeld het aanleveren van informatiebrieven en/of materialen (stickers, posters en een speciale website) waarmee medewerkers goed geïnformeerd zijn.

Op zoek naar meer informatie? Download de brochure via onderstaande knop.

Informatie aanvragen

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze dienstverlening op een rij:

24 uur per dag, 7 dagen per week

Landelijke dekking dankzij netwerk BIG-geregistreerde verpleegkundigen

Vervolgonderzoek thuis of op het werk

Indicatiestellingen door medisch specialist

Afhandeling volgens Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

Ondersteuning bij opstellen eigen protocol

Aantrekkelijke tariefstelling

Wat is een prikaccident?

De Landelijke richtlijn Prikaccident maakt onderscheid tussen prik-/snijaccidenten, spataccidenten en bijtaccidenten: 

prik- of snijaccident: hierbij komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of scalpel, in het lichaam van een ander persoon

spataccident: hierbij komt bloed op slijmvliezen of huid die niet intact is

bijtaccident: hierbij komt bloed op mondslijmvlies of speeksel in een open wond

Via prik-, snij, spat-, en bijtaccidenten kunnen het hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV) en Humaan Immunodeficiëntie Virus (hiv) worden overgedragen. Jaarlijks worden er in Nederland naar schatting een kleine 15.000 prikaccidenten gerapporteerd. Het overgrote deel daarvan binnen de gezondheidszorg.

Ceban HomeCare - prikaccidenten - Landelijke Richtlijn Prikaccidenten (RIVM/LCI) - medische beroepen - meldpunt - geprotocolleerde zorgprogramma's
Ceban HomeCare - prikaccidenten - Landelijke Richtlijn Prikaccidenten (RIVM/LCI) - medische beroepen - meldpunt - geprotocolleerde zorgprogramma's

Wat moet ik doen bij een prikaccident?

Bij een prikaccident is er gevaar voor besmetting met hepatitis B, C of hiv. Daarom moet iemand die het slachtoffer is van een prikaccident zo snel mogelijk adequaat worden geholpen. Bij Ceban HomeCare maken wij voor verschillende zorgtrajecten binnen onze dienstverlening gebruik van een landelijk netwerk deskundige BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Hiermee wordt de afhandeling van een prikaccident met één telefoontje geregeld. Als uit de telefonische risicoanalyse blijkt dat er sprake is van een hoog risico dan wordt het slachtoffer ter plaatse en indien nodig binnen 2 uur door ons geholpen. Dit ongeacht het tijdstip van de melding van het accident. Door ons landelijke netwerk zijn wij als enige organisatie in Nederland in staat u deze service te bieden.

In het geval van een prikaccident is onmiddellijke actie vereist. Laat de wond goed doorbloeden (niet stelpen) en spoel de wond met lauwwarm water, bij voorkeur onder een stromende kraan. Desinfecteer daarna de wond met een huiddesinfectans: 70% alcohol of 70% isopropanol of een (povidon)jodiumoplossing. Bij spataccidenten op de huid of slijmvliezen (oog of mond) wordt het oppervlak direct en grondig gespoeld met fysiologisch zout of eventueel water. Daarna vindt de beoordeling van het accident plaats, waarbij de mate van het risico moet worden vastgesteld. 

Zijn er specifieke protocollen?

Medewerkers van organisaties die Ceban HomeCare inzetten bij prikaccidenten kunnen 24/7 gebruik maken van onze service. Deze garantie kunnen wij bieden dankzij ons landelijke netwerk van BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Nadat een prikaccident bij ons gemeld wordt, treedt het volgende protocol in werking:

de verwonde medewerker belt het Meldpunt Prikaccidenten

onze verpleegkundige stelt telefonisch gerust en maakt een uitgebreide risico-inventarisatie

op basis van de inventarisatie worden eventuele vervolgstappen bepaald

wat de uitkomst ook is, de verwonde medewerker kan gewoon doorwerken

bij vervolgstappen zijn we indien nodig binnen 2 uur op locatie

afhandeling wordt door Ceban HomeCare verzorgd (coördinatie met andere instanties niet nodig)

Ceban HomeCare zorgt voor een zorgvuldige rapportage aan u als opdrachtgever/werkgever.

Zijn voorgaande stappen doorlopen dan voldoet u niet alleen aan de wettelijke verplichting maar zorgt u ook voor een optimale ondersteuning voor uw werknemers.

Ceban HomeCare - prikaccidenten - Landelijke Richtlijn Prikaccidenten (RIVM/LCI) - medische beroepen - meldpunt - geprotocolleerde zorgprogramma's
Ceban HomeCare - prikaccidenten - Landelijke Richtlijn Prikaccidenten (RIVM/LCI) - medische beroepen - meldpunt - geprotocolleerde zorgprogramma's

Hoe voorkom ik prikaccidenten?

Lopen uw medewerkers een verhoogde kans op prik accidenten? Bij Ceban HomeCare zorgen wij voor adequate en snelle (na)zorg! Want zoals gezegd is het overgrote deel van prikaccidenten werk gerelateerd en vallen daarmee onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Omdat werkgevers de verplichting hebben om personeel te beschermen kan een aantal maatregelen genomen worden. Deze maatregelen gelden voor al het personeel dat in aanraking komt met scherpe hulpmiddelen. Ook voor bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel, tijdelijke krachten, coassistenten, leerlingen en stagiaires.

Stel veilige naaldsystemen beschikbaar

Bied informatie en training over juist naaldgebruik

Verzorg intern toezicht op toepassing van de maatregelen

Stel veiligheidsbrillen en handschoenen beschikbaar

Stel voldoende naaldencontainers beschikbaar

Stel een noodplan op en zorg dat dit beschikbaar is op de werkplek

Op zoek naar meer informatie? Download de brochure via onderstaande knop.

Blijf op de hoogte van alles rondom Ceban HomeCare en ontwikkelingen binnen onze expertise. 

Meer informatie?

Download de brochure voor extra informatie over prikaccidenten.