Klachten en complimenten

Het is altijd leuk een compliment te mogen ontvangen. Dus als u tevreden bent over onze dienstverlening dan horen wij dit graag. Een moment van uw tijd wordt gewaardeerd door onze collega’s die zich dagelijks inzetten om persoonlijke zorg voor iedereen toegankelijk te maken en houden. Want bij ons is: care more than a product.

Wij streven er naar om u kwalitatief goede zorg te leveren. Mocht dit onverhoopt niet naar uw volle tevredenheid zijn geweest, meld het ons. Zo kunnen wij samen met u onze dienstverlening blijven verbeteren. Klachten lossen wij niet alleen op. Iedere klacht wordt opgevolgd door een intern onderzoek. Zodat we op basis van dit onderzoek maatregelen kunnen nemen om herhaling te voorkomen. Wanneer u daar prijs op stelt dan ontvangt u van ons bericht over de afhandeling van de klacht.

Ceban Homecare- Thuisverpleegkundige ontmoet patient

Klachtloket Zorg

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld, dan kunt u dit melden bij het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die kan bemiddelen. Het Klachtenloket Zorg is van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer 070-310 53 92. Daarnaast is het mogelijk om een e-mail te sturen naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/.

De Geschillencommissie

Mocht bemiddeling via het Klachtloket Zorg niet de oplossing bieden, dan kunt u de klacht ook nog indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt dan een bindende uitspraak. Meer informatie hierover vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachtenloket Zorg