Infectiepreventie

Bescherm je medewerkers tegen infecties door middel van infectiepreventie. Geef je taken rondom infectiepreventie uit handen aan Ceban HomeCare. Zo kun jij je zorgeloos bezig houden met andere zaken.

Wat is infectiepreventie?

Een infectie is een reactie van het lichaam op het binnendringen van micro-organismen. Een infectie kan ontstaan door micro-organismen die al in het lichaam zitten. Maar ook door besmetting via andere personen. De kans op besmetting is in een ziekenhuis groter dan thuis. Dit komt doordat patiënten dicht bij elkaar verblijven. Ook zijn ze, door een verminderde weerstand, gevoeliger voor besmetting. Helaas zijn infecties niet te voorkomen. Maar door gerichte maatregelen kan het aantal wel verminderd worden.

Een belangrijk onderdeel van infectiepreventie is het voorkomen van BRMO besmetting. BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro Organismen en is een verzamelnaam voor bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor de gangbare antibiotica. Er zijn niet veel medicijnen beschikbaar die werken bij een infectie met BRMO. MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) is één van de bekendste bacteriën binnen de BRMO.

De basisvoorwaarden voor infectiepreventie is het creëren van een schone werkomgeving. Infectiepreventie is er in vele vormen: van de juiste handhygiëne, extra aandacht voor het reinigen van (werk)oppervlaktes tot het bewust maken van collega’s ten aanzien van hun bijdragen aan een schone en veilige leef- en werkomgeving. Dit maakt infectiepreventie tot een breed werkgebied waarbinnen 4 belangrijke pijlers worden aangemerkt:

Ceban HomeCare - prikaccidenten - Werkgroep Infectiepreventie - Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie - Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg - Vereniging voor Infectieziekten - richtlijnen - infectiepreventie - zorginstellingen
Ceban HomeCare - prikaccidenten - Werkgroep Infectiepreventie - Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie - Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg - Vereniging voor Infectieziekten - richtlijnen - infectiepreventie - zorginstellingen

Richtlijn infectiepreventie

De Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI) heeft in april 2007 de “Richtlijn Prikaccidenten” gepubliceerd. De richtlijn is gericht op mogelijke blootstelling aan hiv, hepatitis B en C en is bedoeld voor alle artsen, verpleegkundigen, adviseurs infectiepreventie en overige hulpverleners die betrokken zijn bij de beoordeling van prikaccidenten.

Bij Ceban HomeCare werken we volgens de laatste Landelijke Richtlijn Prikaccidenten (RIVM/LCI). Op basis daarvan spreken we samen met onze klanten een interne procedure af. Hierbij gaat het vooral om hoe medewerkers direct na een accident moeten handelen. En hoe het accident bij Ceban HomeCare gemeld moet worden.

Het overgrote deel van de prikaccidenten is werk gerelateerd. Als een accident gebeurt tijdens het werk, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Daarmee hebben werkgevers de verplichting om personeel te beschermen en prikaccidenten volgens protocol af te handelen. Een instelling dient dus afspraken te maken over de afhandeling van een prikaccident zoals een accidenteel bloedcontact. Dit kan op verschillende manieren worden geregeld, bijvoorbeeld via Ceban HomeCare.

Wat doet een deskundige infectiepreventie?

De IGJ ziet er op toe dat de zorginstellingen hun infectiepreventiebeleid op orde hebben. En ook dat ze er alles aan doen om de verspreiding van infectieziekten en het ontstaan van zorginfecties zo goed mogelijk tegengaan. Het veld stelt zelf richtlijnen op hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. IGJ ziet er op toe dat de richtlijnen er zijn en dat zorginstellingen ze toepassen.

De richtlijn over infectiepreventie is bedoeld voor diegenen die betrokken zijn bij het opstellen van het infectiepreventiebeleid. De richtlijn is van toepassing op alle werknemers van een bepaalde instelling. De werkgroep (WIP) heeft landelijk geldende aanbevelingen gegeven. De instelling is zelf, met haar deskundigen infectiepreventie, verantwoordelijk voor het vertalen van de WIP-richtlijn naar instellingsbeleid. Afhankelijk van het instellingsbeleid kunnen aanpassingen van de in de WIP-richtlijn beschreven worden. Soms kan het wenselijk of noodzakelijk zijn om – beargumenteerd en gedocumenteerd – van de richtlijn af te wijken.

Het specialisme Infectiepreventie houdt zich bezig met het voorkomen van infecties. Deze kunnen tijdens of door het verblijf in het ziekenhuis ontstaan. Infectiepreventie is geen afdeling. Infectiepreventie deskundigen werken achter de schermen.

Ceban HomeCare - LRC erkend vaccinatiebureau - Werkgroep Infectiepreventie - Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie - Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg - Vereniging voor Infectieziekten - richtlijnen - infectiepreventie - zorginstellingen
Ceban HomeCare - LRC erkend vaccinatiebureau - Werkgroep Infectiepreventie - Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie - Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg - Vereniging voor Infectieziekten - richtlijnen - infectiepreventie - zorginstellingen

Wet infectiepreventie

De WIP (Werkgroep Infectiepreventie), opgericht door de NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), de VHIG (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en de VIZ (Vereniging voor Infectieziekten), bracht sinds 1988 nationale richtlijnen voor infectiepreventie uit voor zorginstellingen. Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) heeft de werkzaamheden van de Werkgroep Infectiepreventie overgenomen.

Op deze richtlijn is van toepassing de Europese Richtlijn betreffende de Preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche. De richtlijn is in 2010 vastgesteld en op 11 mei 2013 in alle EU landen geïmplementeerd. Via het Arbobesluit gelden in Nederland de belangrijkste elementen uit deze richtlijn sinds 1 januari 2012.

De WIP-richtlijnen gelden nog totdat de SRI-richtlijnen zijn gepubliceerd. De meeste WIP-richtlijnen zijn onderverdeeld naar type zorgdomein. Ook zijn er algemene richtlijnen voor het hele zogenaamde zorglandschap.