Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u het antwoord op veel gestelde vragen.
Heeft u nog steeds vragen? Bel 036 – 5407200 of mail naar info@cebanhomecare.com

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. De overdracht kan plaatsvinden van moeder op kind bij de geboorte, door seksueel contact of contact met bloed.

In Nederland dragen circa 40.000 mensen het hepatitis B-virus bij zich. In West-Europa komt het minder vaak voor dan in Oost Europese landen.
Ook in ontwikkelingslanden zien we vaker mensen met hepatitis B.

Tegen hepatitis B bestaat een goedwerkend vaccin dat vanaf 1982 op de markt is. Het vaccin beschermt nagenoeg iedereen tegen besmetting met het hepatitis B-virus. Het vaccin is bestemd voor kinderen en volwassenen.

Een volledige vaccinatie bestaat uit 3 injecties, die verspreid over een half jaar gegeven worden (op maand 0 – 1 – 6).
Vier tot zes weken na de laatste vaccinatie wordt het bloed onderzocht. Er wordt gekeken of het lichaam genoeg antistoffen tegen het virus heeft aangemaakt. De hoeveelheid antistoffen heet ‘anti-HBs titer’. Deze titer moet ≥10 IE/L zijn. Er is dan voldoende bescherming tegen het virus; 95% van de mensen bouwt voldoende antistoffen op na volledige vaccinatie.

Deze bescherming is vermoedelijk levenslang.

Hepatitis B is sinds 2011 voor alle kinderen in Nederland onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma.

In Nederland kan niemand worden verplicht tot een medische (be)handeling. Toch is het raadzaam om je te laten vaccineren tegen het hepatitis B virus ook omdat werkgevers (ook voor een stageplaats) dit vaak als voorwaarde stellen bij een sollicitatie.

Wanneer je in het verleden gevaccineerd bent tegen hepatitis B volgens het standaardschema, maar geen bewijs van vaccinatie en geen titeruitslag hebt kan er geen zekerheid worden gegeven over de mate en duur van de bescherming tegen een HBV-infectie. Er kan alleen volledige zekerheid worden verkregen als een volledig vaccinatieschema wordt toegediend gevolgd door een titercontrole. Meestal kan worden volstaan met een extra vaccinatie en een titercontrole.

Als na een volledige vaccinatie uit bloedonderzoek blijkt dat er voldoende bescherming tegen het virus is opgebouwd, ontvang je na ongeveer 1 maand per email je vaccinatiebewijs.

Als de vaccinatie in het verleden door Ceban HomeCare is uitgevoerd kan je nogmaals hier het vaccinatiebewijs bij ons opvragen. 

In sommige gevallen slaat de vaccinatiereeks onvoldoende aan. Je ontvangt van ons een brief met daarin de vervolgmogelijkheden. Meestal betekent dit dat je nog een keer 3 vaccinaties nodig hebt die gevolgd worden door een titercontrole.

Wanneer je bewezen allergisch bent voor een van de stoffen die in het vaccin Engerix-B® zitten of bij koorts op de dag van de vaccinatie. Koorts is als je een temperatuur hebt die 38 graden Celsius is of hoger.

Doorgaans zijn er na een vaccinatie weinig tot geen bijwerkingen. Als je wel last van bijwerkingen krijgt, zijn deze vaak licht van aard. Bijwerkingen zoals een stijve, pijnlijke spier, lichte koorts of roodheid zijn vaak na enkele dagen voorbij.

Wij raden aan dit met de huisarts of de verloskundige te overleggen.

Bronnen

RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

LCI (Het centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding)

NHC (Nationaal Hepatitis Centrum)

Bijsluiter Engerix-B®