Thuis bloedprikken

Bijna iedereen heeft wel eens bloed laten prikken. Bij een bloedafname voor onderzoek, wordt een hoeveelheid bloed afgenomen, meestal een aantal buisjes. Met bloedonderzoek wordt een goed beeld verkregen van iemands gezondheidstoestand, vaak beter dan welke andere vorm van diagnose. Voor het bloedprikken in de buurt van huis kan men terecht bij priklocaties in de regio. Thuis bloedprikken gebeurt alleen op aanvraag van een arts. De arts kiest hiervoor alleen wanneer een patiënt onmogelijk naar een priklocatie kan komen.

Ceban HomeCare verzorgt met haar vaccinatieprogramma’s onder andere hepatitis B vaccinaties voor instellingen. Voor vaccinatie tegen hepatitis B zijn drie vaccinaties en een bloedonderzoek nodig. De drie vaccinaties worden toegediend volgens een vast schema: de eerste dosis op een gekozen datum, de tweede één maand later en de derde dosis een half jaar na de eerste. De vaccinaties worden doorgaans toegediend in de bovenarmspier. Dit kan even pijnlijk zijn, en de arm kan na de vaccinatie wat stijf aanvoelen. Ook kan er roodheid en zwelling ontstaan. Na drie vaccinaties prikken we bloed om te kijken of er voldoende antistoffen in uw bloed aanwezig zijn. Dit is de zogenaamde titerbepaling. 

Sinds 25 januari 2000 is de Arbobeleidsregel arbeidsomstandigheden in werking getreden. Volgens artikel 4.91 van deze beleidsregel worden werkgevers verplicht gesteld om werknemers die in contact kunnen komen met bloed, gelegenheid te bieden om zich te laten inenten tegen hepatitis B.

Hepatitis B wordt via besmet bloed overgedragen. Vaccinatie kan hiertegen beschermen. Mensen werkzaam in de zogenaamde risicoberoepen wordt geadviseerd zich te laten vaccineren tegen hepatitis B. De risicoberoepen zijn o.a. medisch en paramedisch personeel, medewerkers in de zorg, mensen die via ander werk in aanraking kunnen komen met besmet bloed zoals tatoeageshop-medewerkers, schoonheidsspecialisten, etc. Ook stagiaires en mensen die in opleiding kunnen zich beter laten vaccineren.

Ceban HomeCare - LRC erkend vaccinatiebureau - bloedprikken - bloedonderzoek - hepatitis B - titerbepaling - antistoffen - vaccinatieprogramma's

Hoe werkt bloedprikken thuis?

Bloed kan op verschillende plekken worden afgenomen. Via de elleboogholte, de bovenkant van de hand, via de vinger of bij baby’s met de welbekende hielprik. Afname via de bovenkant van de hand wordt alleen gebruikt wanneer de bloedprikken in de elleboogholte onmogelijk is. 

Behalve in het ziekenhuis kan men voor bloedonderzoek ook terecht bij veel priklocaties in de regio. Zo kan ook dicht bij huis bloed af worden genomen. Het zogeheten ‘thuisprikken’ is alleen op aanvraag van een arts mogelijk. Vaak kiest een arts hier alleen voor als het voor een patiënt onmogelijk is om naar een priklocatie te gaan. 

Bij Ceban HomeCare prikken we bloed ten behoeve van een zogenaamde titerbepaling gewoon in de instelling waar we mensen eerder tegen hepatitis B hebben gevaccineerd. Voor vaccinatie tegen hepatitis B zijn drie vaccinaties en het bloedonderzoek nodig. Voor dit bloedonderzoek prikken we bloed om te kijken of er voldoende antistoffen in uw bloed aanwezig zijn. Dit wordt anti Hbs genoemd. Als uit de titerbepaling blijkt dat er voldoende antistoffen zijn aangemaakt, is er een minimale beschermingsduur van 15 jaar. Medewerkers van zorginstellingen die door ons, Ceban HomeCare, gevaccineerd zijn binnen ons Vaccinatieprogramma hepatitis B, ontvangen een vaccinatiebewijs met daarop de antistoftiter en de vaccinatiegegevens.

Sinds januari 2000 is een werkgever volgens het Arbobesluit verplicht werknemers te beschermen en gelegenheid tot vaccinatie aan te bieden. Zodoende worden er sindsdien ook andere beroepsgroepen dan zorgmedewerkers gevaccineerd.

Ceban HomeCare - LRC erkend vaccinatiebureau - bloedprikken - bloedonderzoek - hepatitis B - titerbepaling - antistoffen - vaccinatieprogramma's
Ceban HomeCare - LRC erkend vaccinatiebureau - bloedprikken - bloedonderzoek - hepatitis B - titerbepaling - antistoffen - vaccinatieprogramma's

Bloedafname zelden thuis

Het afnemen van bloed ten behoeve van een bloedonderzoek vindt doorgaans plaats in het ziekenhuis of op een ‘priklocatie’ doch zelden thuis. Alleen in uiterste gevallen zal een arts een aanvraag indienen voor bloedafname thuis. Bijkomstig voordeel van bloedprikken op locatie is de ervaring die mens daar heeft met prikangst al dan niet met als gevolg het flauwvallen. 

Een flauwval reactie ontstaat doordat een deel van het zenuwstelsel, waar we geen invloed op hebben, onvoldoende reageert op bepaalde bloeddrukschommelingen. Deze schommelingen kunnen veroorzaakt worden door naaldvrees. Meestal weten mensen in welke omstandigheden ze gevoelig zijn voor flauwvallen en passen zich daarop aan. Bijvoorbeeld door tijdens het bloedprikken te gaan liggen in plaats van staan of zitten. De meeste instanties hebben speciale protocollen om mensen met prikangst te helpen bij de afname van bloed. 

Bij sommige bloedonderzoeken wordt er gevraagd nuchter bloed te laten prikken. Er mag dan een bepaalde tijd voor het bloedprikken niet gegeten en gedronken worden. Dit omdat het de waardes in het bloed kan beïnvloeden. Nuchter prikken vindt doorgaans in de ochtend plaats. Nuchter prikken kan wenselijk zijn omdat in sommige gevallen eten en drinken de samenstelling van het bloed kan veranderen en daarmee de bepalingen kunnen beïnvloeden.

Voor nuchter bloedprikken geldt vaak dat je vanaf een bepaalde tijd voor het onderzoek alleen water mag drinken. Dus geen koffie of thee. Eén van de redenen is dat koffie de bloeddruk kan verhogen. Sommige onderzoekscentra zijn minder streng en vinden koffie en thee voor een onderzoek geen probleem. Zolang er maar geen suiker, zoetje of melk in zit.