Ziekenhuisverplaatste zorg

Ceban HomeCare biedt met haar thuistoedieningen zogenaamde ziekenhuisverplaatse zorg (ZVZ). Het betreft hier de situatie waarin een behandeling in het ziekenhuis wordt vervangen voor behandeling in de thuissituatie.

Zorg in de thuissituatie wordt veilig aangeboden aan de patiënt, door onze BIG-geregistreerde verpleegkundigen, waarbij ook de thuisomgeving in acht wordt genomen. Voor ons is het belangrijk dat de zorg buiten het ziekenhuis wordt uitgevoerd door voldoende deskundige, bevoegde en bekwame zorgprofessionals. Om die reden werken wij samen met ons landelijke netwerk aan BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Dankzij onze op maat samengestelde, geprotocolleerde zorgprogramma’s hebben wij vastgelegd welke complicaties op kunnen treden en hoe in zo’n geval gehandeld moet worden.

De samenwerking tussen onze zorgprofessionals uit de eerste lijn en (medisch) specialisten, zorgt in Nederland voor verbreding en verdieping van het zorgaanbod, verdeling van het zorgaanbod en stimuleert de kennisoverdracht tussen (medisch) specialisten en onze professionals in de eerste lijn. Met het stepped care principe worden patiënten niet zwaarder behandeld dan strikt noodzakelijk.

Ziekenhuisverplaatste zorg in een notendop:

  • geneesmiddelen en eventuele hulpmiddelen worden door de poliklinische- of intramurale apotheek geleverd
  • inzet van verpleging wordt door ons verzorgd
  • de medisch specialist blijft de hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk
Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - thuistoedieningen - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's

Wat is ziekenhuisverplaatste zorg?

Ziekenhuisverplaatste zorg (ZVZ) is zorg die in de thuissituatie van de patiënt wordt geleverd door een specialistische verpleegkundige onder regie van een medisch specialist uit het ziekenhuis. Daarmee is het een vorm van Transmurale zorg, niet te verwarren met Ketenzorg. Het is zorg die wordt aangeboden door meerdere zorgverleners. Intramurale zorg en extramurale zorg worden zogezegd gecombineerd. De samenwerking en afstemming in de nieuwe zorgvorm werkt vanuit de gedachte dat de zorg voor de patiënt verbetert.

Het doel van ziekenhuisverplaatste zorg is:

  • kostenbesparing door hogere efficiëntie
  • meer kwaliteit en continuïteit
  • zorg op maat

Het verschil tussen transmurale zorg en ketenzorg is dat bij ketenzorg iedere zorgverlener in de keten autonoom blijft. Bij transmurale zorg bestaat er één (eind) verantwoordelijkheid voor het geheel, kortom eenduidigheid over verantwoordelijkheden. Transmurale zorg wordt zowel in de thuissituatie als op een daarvoor aangewezen locatie geleverd. De zorg is afgestemd op de behoeften van de patiënt. Op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen zorgverleners uit de eerste lijn (bijvoorbeeld onze verpleegkundigen) en tweede lijn (zoals de medisch specialisten) wordt de zorg verleend.

Het aanbieden van ziekenhuisverplaatste zorg moet geen doel zijn op zich, maar een middel om patiënten thuis zorg te bieden, rekening houdend met (toekomstige) uitdagingen: betaalbaarheid van de zorg en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Ben jij beslisser als het gaat om de financiering van ziekenhuisverplaatste zorg? Dan komen wij graag met jou in contact om de mogelijkheden van Ceban HomeCare te bespreken.

Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - thuistoedieningen - specialistische medicatie - geprotocolleerde zorgprogramma's
Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - thuistoedieningen - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's

Medische (be)handelingen bij de patiënt thuis

Zorg buiten de muren van het ziekenhuis moet veilig aangeboden worden aan de patiënt, door de behandelaar en voor de omgeving (van de patiënt). Dit is een absolute randvoorwaarde. Daarnaast moet de kwaliteit van de geleverde zorg verantwoord zijn. Vanuit Ceban HomeCare is onze missie die zorg te verlenen die verder gaat dan alleen het (genees)middel. Kortom bij ons geldt: care is more than a product.

Zorg in de thuissituatie wordt veilig aangeboden aan de patiënt, door onze BIG-geregistreerde verpleegkundigen, waarbij ook de thuisomgeving in acht wordt genomen. Voor ons is het belangrijk dat de zorg buiten het ziekenhuis wordt uitgevoerd door voldoende deskundige, bevoegde en bekwame zorgprofessionals. Om die reden werken wij samen met ons landelijke netwerk aan BIG-geregistreerde verpleegkundigen.

Bij ons staat veiligheid voorop. Dankzij onze op maat samengestelde, geprotocolleerde zorgprogramma’s hebben wij vastgelegd welke complicaties op kunnen treden en hoe in zo’n geval gehandeld moet worden. Om de veiligheid en kwaliteit van de zorg te garanderen, moet ziekenhuisverplaatste zorg plaatsvinden volgens de norm van de beroepsvereniging van de desbetreffende medisch specialisten. Ontbreekt deze norm dan is het aan ons om te bewijzen dat de veiligheid en kwaliteit gehandhaafd wordt. Bij ziekenhuisverplaatste zorg (ZVZ) blijft de medisch specialist eindverantwoordelijk. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verstaat hieronder: eindverantwoordelijk voor de inhoud van de zorg/behandeling.

 

De persoonlijke zorgprogramma’s van Ceban HomeCare

Wij maken het verschil met onze aanpak. Persoonlijke betrokkenheid is de kern van ieder zorgprogramma. De behandeling thuis moet afgestemd worden met de patiënt zo moet er voldoende tijd beschikbaar zijn om de patiënt en eventueel de mantelzorger uitleg te geven over de behandeling. Ook moet er voldoende tijd zijn voor het beantwoorden van eventuele vragen. Zo geven we instructies voor de toediening aan de patiënt en/of mantelzorger. Zijn we telefonisch bereikbaar voor extra ondersteuning aan de patiënt en/of mantelzorger. En bieden we kwalitatieve nazorg door persoonlijke begeleiding. Dit kan niet zonder directe en korte communicatielijnen.

Uitgangspunt voor ziekenhuisverplaatste zorg is de balans tussen:

Er zijn verschillende manieren waarop ziekenhuisverplaatste zorg kan worden georganiseerd. De verpleegkundige handelingen kunnen worden uitgevoerd door verpleegkundigen van een aanbieder zoals Ceban HomeCare, verpleegkundigen van plaatselijke aanbieders van wijkverpleging of door verpleegkundigen van landelijke aanbieders van wijkverpleging. Het aanbod van verpleegkundigen is schaars en zal in de toekomst nog schaarser worden. Beschikbaar geschikt personeel moet duurzaam ingezet worden met oog voor de toenemende werkdruk. Vanuit Ceban HomeCare beschikken we over een eigen landelijk netwerk aan BIG-geregistreerde verpleegkundige waar we zuinig op zijn!

Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - thuistoedieningen - care is more than a product

Blijf op de hoogte van alles rondom Ceban HomeCare en ontwikkelingen binnen onze expertise. 

Meer informatie?

Download de brochure voor extra informatie over ziekenhuisverplaatste zorg.