Werkgroep infectie-preventie

De WIP (Werkgroep Infectiepreventie), opgericht door de NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), de VHIG (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en de VIZ (Vereniging voor Infectieziekten), bracht sinds 1988 nationale richtlijnen voor infectiepreventie uit voor zorginstellingen. 

De WIP heeft landelijke richtlijnen opgesteld voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen. Doel was en is richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP was een onafhankelijke stichting.

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) heeft de werkzaamheden van de WIP overgenomen.

Binnen het SRI werken acht organisaties samen:

  • Federatie Medisch Specialisten
  • Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • ActiZ
  • Zorgthuisnl

In 2021 zijn acht werkgroepen gestart met het herzien van richtlijnen, bijvoorbeeld over handhygiëne, resistente bacteriën (MRSA, BMRO) en persoonlijke beschermingsmiddelen. In alle werkgroepen is de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) vertegenwoordigd door een deskundige infectiepreventie.

Ceban HomeCare - LRC erkend vaccinatiebureau - Werkgroep Infectiepreventie - Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie - Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg - Vereniging voor Infectieziekten - richtlijnen - infectiepreventie - zorginstellingen De WIP heeft landelijke richtlijnen opgesteld voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen. Doel was en is richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP was een onafhankelijke stichting.

Richtlijnen van de Werkgroep infectiepreventie

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) heeft de werkzaamheden van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) overgenomen. Met een symposium op 7 oktober 2021 ging het SRI officieel van start. Professionals uit de medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg gaan de komende vijf jaar binnen het SRI samen deze richtlijnen ontwikkelen. 

Eerst zullen de bestaande richtlijnen van de voormalige WIP worden herzien. De richtlijnen zijn bedoeld voor zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen, patiënten/cliënten en hun mantelzorgers of vertegenwoordigers. De richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het SRI.

De WIP-richtlijnen gelden nog totdat de SRI-richtlijnen zijn gepubliceerd. De meeste WIP-richtlijnen zijn onderverdeeld naar type zorgdomein. Ook zijn er algemene richtlijnen voor het hele zogenaamde zorglandschap. Voor een totaal overzicht van de richtlijnen verwijzen wij naar: https://www.sri-richtlijnen.nl/alle-richtlijnen 

Ceban HomeCare - LRC erkend vaccinatiebureau - Werkgroep Infectiepreventie - Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie - Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg - Vereniging voor Infectieziekten - richtlijnen - infectiepreventie - zorginstellingen