Ook de Gezondheidsraad adviseert griepvaccinatie voor werknemers

Griepvaccinatie voor werknemers

Op 28 maart jongsleden publiceerde de Gezondheidsraad een artikel over het vaccineren van werknemers tegen griep (LINK). Het onafhankelijke wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement adviseert werkgevers hun werknemers een griepvaccinatie aan te bieden. Zoals gezondheidszorgpersoneel dat direct contact heeft met (kwetsbare) patiënten, vanwege een groter risico om griep te krijgen en te verspreiden. Ook werknemers die in een kleine ruimte vaak nauw contact hebben met anderen, zoals in het onderwijs, het openbaar vervoer en de kinderopvang, zouden volgens de Gezondheidsraad in aanmerking moeten komen voor griepvaccinatie. 

Griepvaccinatie voor werknemers

Griep en personeelstekort maken organisaties extra kwetsbaar

Los van dit advies hebben we in Nederland nog steeds te maken met een nijpend tekort aan personeel. Wat er weer toe leidt dat bepaalde bedrijfstakken kwetsbaar zijn. 

Bijna de helft van de scholen (49,5 procent) had begin dit jaar nog te maken met extra personeelsproblemen door de griepgolf. Zo bleek uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). 

Ook vanuit het bedrijfsleven werd in het laatste kwartaal van 2022 ‘een bovengemiddeld ziekteverzuim’ gemeld volgens Arboned. Redmer van Wijngaarden, directeur medische zaken bij Arboned, stelde eerder al voor om het ‘snotneusprotocol’ weer in te voeren. Hierin wordt duidelijk wanneer je wel en niet naar werk komt. “Als je verkouden bent of ziek, kan je ook thuis werken. Uiteindelijk is het belangrijk als werkgever en ook als werknemers om goed op elkaar te letten, om onnodig verzuim te voorkomen.” 

Het aantal ziekmeldingen in het midden- en kleinbedrijf nam vorig jaar al sterk toe. Volgens cijfers van Interpolis gaat het om een toename van 39 procent vergeleken met 2021. Volgens de verzekeraar kwam dit niet alleen door corona en de griep. Het al nijpende personeelstekort zorgde voor een hogere werkdruk bij werknemers. Alles bij elkaar maak de kans op uitval alleen maar groter. Interpolis zegt het zorgwekkend te vinden dat het aantal werknemers dat langdurig uitvalt is toegenomen in 2022, zowel ten opzichte van 2021 als de jaren voor de coronapandemie. Daar is dus de hoge werkdruk door personeelstekorten de belangrijkste reden voor, zegt de verzekeraar. Interpolis stelt dat een kwart van de mkb-ondernemers zich zorgen maakt over de gezondheid van personeel.

Reden te meer dus om als werkgever serieus de griepvaccinatie voor het personeel in overweging te nemen. 

Ceban Homecare - Gevaccineerde patient

Start vandaag nog een campagne griepvaccinatie onder uw werknemers

De vaccinatieprogramma’s van Ceban HomeCare worden met name aangeboden aan bedrijven en instellingen die hun medewerkers tegen infectieziekten zoals griep en hepatitis B willen beschermen. In overleg met u als opdrachtgever, zorgen wij voor de totale organisatie van de vaccinatieprogramma’s of onderdelen daarvan.

De beste tijd voor de griepprik is ieder jaar vanaf half oktober. Griep komt alleen voor in de winter, meestal tussen december en maart. Doorgaans duurt het 2 weken voordat het lichaam voldoende afweerstoffen heeft aangemaakt. Daarom kan de griepprik het beste gehaald worden tussen half oktober en eind november. De afweerstoffen die het lichaam na de griepprik maakt, beschermen meestal ongeveer een half jaar. Jaarlijks de griepprik halen is dan ook een verstandige keuze. De voorbereidingen om uw werknemers in het najaar te vaccineren beginnen doorgaans al in april en mei, wanneer u uw personeel (voor)informeert.

Reden te meer om snel contact op te nemen met Silvia Jager, Business Specialist Prikaccidenten en Vaccinatieprogramma’s, sjager@cebanhomecare.com, (06) 48 92 40 94.