Jaarlijks melding van ongeveer 15.000 prikaccidenten

Ceban Homecare - Geprikte vinger

Over prikaccidenten wordt weinig geschreven. Toch worden er jaarlijks een kleine 15.000 prikaccidenten gerapporteerd. Het overgrote deel daarvan is werk gerelateerd. Vooral binnen de gezondheidszorg doen zich prikaccidenten voor.

De Landelijke richtlijn Prikaccident maakt onderscheid tussen prik-/snijaccidenten, spataccidenten en bijtaccidenten. Via prik-, snij, spat-, en bijtaccidenten kunnen het hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV) en Humaan Immunodeficiëntie Virus (hiv) worden overgedragen. Snelle actie na een prikaccident is daarmee wel vereist:

  • laat de wond goed doorbloeden (niet stelpen)
  • spoel de wond met lauwwarm water, bij voorkeur onder een stromende kraan
  • desinfecteer de wond daarna met huiddesinfectans: 70% alcohol of 70% isopropanol of een (povidon)jodiumoplossing
  • bij spataccidenten op de huid of slijmvliezen (oog of mond) het oppervlak direct en grondig spoelen met fysiologisch zout of eventueel water
  • daarna vindt de beoordeling van het accident plaats
  • hierbij wordt de mate van het risico vastgesteld.
Ceban Homecare - Geprikte vinger

Werkgever moet verantwoordelijkheid nemen

Als een accident gebeurt tijdens het werk, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Daarmee hebben werkgevers de verplichting om personeel te beschermen en prikaccidenten volgens protocol af te handelen. Want in het geval van een prikaccident is onmiddellijke actie vereist!

Medewerkers van organisaties die Ceban HomeCare inzetten bij prikaccidenten kunnen 24/7 gebruik maken van onze service. Deze garantie kunnen wij bieden dankzij ons landelijke netwerk van BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Nadat een prikaccident bij ons gemeld wordt, treedt direct ons gezamenlijke protocol in werking. Meer hierover weten? Neem dan contact op met Silvia Jager, Business Specialist Prikaccidenten en Vaccinatieprogramma’s, sjager@cebanhomecare.com, (06) 48 92 40 94.

Ceban Homecare - meldpunt vaccinaties